Jazz..Jazz

....

De oorsprong van de Jazz dansstijl ligt bij de Afro-Amerikaanse slavengemeenschap in de Verenigde Staten. Typisch in Jazz zijn de variaties in het ritme gebruik, dankzij de Afrikaanse invloeden. 

Deze dansstijl werd heel populair wereldwijd door zijn aanwezigheid in de vele Hollywood films, TV shows, Broadway Musicals (zoals Chicago en Fame) en videoclips van artiesten zoals Britney Spears, Michael Jackson, ... 

De les start met een opwarming waarbij de verschillende lichaamsdelen afzonderlijk gebruikt worden (isolaties), gevolgd door techniek oefeningen. De danspassen, draaien en sprongen worden ingeoefend over de diagonalen en we eindigen met een choreografie waarin alles verwerkt wordt. Dit kan op verschillende stijlen popmuziek. 

Jazz kan je volgen vanaf het 1e leerjaar tot volwassenen. De indeling is volgens niveau.

..


The origins of Jazz dance style lies with the African-American slave community in the United States. Typical of the Jazz style, there are lots of variations in the use of rhythm, thanks to the African influences.

This dance style became very popular worldwide because of its presence in many Hollywood movies, TV shows, Broadway musicals (such as Chicago and Fame) and video clips from artists like Britney Spears, Michael Jackson and so on. 

The lesson starts with a warm-up in which the various body parts are used separately (isolations ) to develop control, followed by technique foundation exercises. Then dance steps, turns and jumps are practiced across the diagonals and we end up with a choreography which uses all moves that have been taught. This on various styles of pop music.

Jazz can be followed from the 1st grade to adults. The classification is according to level.

....