+ Hoe kan ik mij inschrijven?..+ HOW DO I SUBSCRIBE TO CLASSES?

....

Bestaande leden krijgen voorrang om in te schrijven. Dit gebeurt vanaf mei.

Vanaf de OPENLESWEEK kunnen nieuwe leden inschrijven (begin juni). Tijdens de Openlesweek en Proeflesweek kan je een gratis proefles volgen. In deze les kan je zien wat de cursisten geleerd hebben en kan je zelf al eens meedoen. Gelieve je plaats vooraf te boeken via mail. Na afloop van de proefles kan je beslissen om in te schrijven.

De inschrijving is pas definitief na betalen van het lidgeld.

Met het betalen van het lidgeld ga je akkoord met het huisreglement (zie onderaan). Geef een formulier van je ziekenbond af voor tegemoetkoming lidgeld sportclub.

..

Existing members always have priority to register themselves first (May 17th, 2016 between 9am and 8pm by phone/sms/email).

New members may enrol during the OPEN-LESSONS week (6-11 June, 2016). In this week you can also attend a free trial lesson where you can see what existing students have learned and can also take part if you wish. Please book your place in advance by mail. After you have decided on the style(s) you can enrol in those classes.

The registration is ONLY VALID after paying the membership fee.

By registering and paying the membership fees you agree to the House Rules (see below).

....

+ Hoe Kan ik dansstudio indigo contacteren?..+ HOW CAN I CONTACT DANCESTUDIO INDIGO?

....

De gemakkelijkste en snelste manier is via de rubriek Contact op deze website. Klik op de Facebook en Mail links onderaan op elke pagina, zo kom je ook bij ons terecht.

Ons gsm nummer is 0474 99 68 98. Let op we zijn niet altijd bereikbaar via telefoon.

Ons adres is Stokerijstraat 56, 8800 Roeselare.

..

The quickest and easiest way is via the Contact section on this website. You can also click on the Facebook and Email links at the bottom of each page.

Our phone number is +32-(0)474 99 68 98. Please note that we are not always able to attend calls. Please leave a message on voicemail and we will do our best to contact you at the earliest.

Our studio is located at Stokerijstraat 56 , 8800 Roeselare.

....

+ Wat is het les uniform?..+ WHAT IS THE CLASS UNIFORM?

....

De danskledij wordt bij Dansstudio Indigo aangekocht. Zo heeft iedereen dezelfde kledij. Dat maakt het gemakkelijker voor de docent om de dansers te corrigeren en bovendien oogt het verzorgd tijdens de lessen en voorstellingen.

De leveranciers zijn Capezio Dancewear, Le Papillon, IDS en Dancer Dancewear.

Het schooluniform hieronder beschreven is VERPLICHT! Kledij kan aangekocht worden tijdens de eerste lesweken.


KLEDING PER LES

KLEUTERDANS

Meisjes dragen een roze basis balletpak en roze balletschoenen. Boven het balletpak een zwart aansluitend shortje. Jongens dragen een witte T-shirt en zwart broekje met zwarte balletschoenen of sokjes.

BALLET

Ballet 1 en 2:

Roze basis balletpak, roze panty, roze rokje en roze balletschoenen.

Ballet 3, 4, 5, 6, 7:

Roze panty, roze balletschoenen, Pakje Light Blue (Ballet 3-4)/Pakje Mulberry (Ballet 5-6)/Pakje Navy Blue (Ballet 7). Met bijhorende tailleband

JAZZ

Zwarte lange jazz broek en zwart T-shirt of topje, zwarte jazz sneakers. In JazzKids 3, Jazz 1&2 dragen we huidskleurige ankle boots.

MODERNE DANS

Zwart Basis balletpak, zwarte collant zonder voeten, zwarte sokken, footies of blote voeten (kniebeschermers)

HEDENDAAGSE DANS

Zwarte lange Jazz dansbroek, zwart topje, zwarte sokken. Eventueel ook kniebeschermers.

STREETDANCE

Lange zwarte dansbroek, zwarte T-shirt/top, jazz sneakers (eventueel kniebeschermers.)

YOGA

Sportieve kledij. De les wordt uitgevoerd op blote voeten. Indien u een yoga-matje heeft, kunt u dit ook meebrengen. In de school zijn er matjes en yogablokken aanwezig waar u gebruik kunt van maken.

AKO-Yoga matten (3mm/4,5mm verkrijbaar in verschillende kleuren) van uitstekende duitse kwaliteit kunnen aangekocht worden in de dansschool. Dit is ook ideaal om thuis yoga te doen! Voor hygiene is dit ook een aanrader.

Lange haren altijd vast! Geen lange oorbellen of kettingen! Geen kauwgom!

..

UNIFORM PER LESSON

Preschoolers/Pre Ballet

Girls wear a basic pink leotard and pink ballet shoes. Over the leotard a pair of fitted black dance shorts. Boys wear a white T-shirt and black pants with black ballet shoes or socks.

Ballet

Ballet 1 and 2:

Basic pink leotard, pink skirt, pink tights and pink ballet shoes.

Ballet 3, 4, 5, 6, 7:

pink tights and pink ballet shoes, Light Blue leotard (Ballet 3-4)/ Mulberry Leotard (Ballet 5-6)/ Navy Blue (Ballet 7). Waist Band.

Jazz

Long black jazz pants and black T-shirt or tank top, black jazz sneakers/shoes. In Jazz Kids 3, Jazz 1&2 we wear tan colored ankle boots.

Modern Dance

Basic black leotard, black tights without feet, black socks, footies or barefeet (kneepads if required).

Contemporary Dance

Basic Jazz dance pants, black top, black socks. kneepads for protection.

Streetdance

Long black dance pants, black T-shirt / top, jazz sneakers (kneepads recommended).

Yoga

Sporty attire. The lesson is done barefoot. Please bring your own yoga mat. In the studio there are yoga mats and blocks available for use.

AKO Yoga mats (3mm /4.5mm - various colors) of excellent quality from Germany can be purchased at the dance school. This is also ideal to practise yoga at home! Highly recommended to maintain hygiene.

Long hair tied in a ponytail! No long earrings or necklaces! No chewing gum please!

....

Foto Link ....Kleuterdans..Preschoolers....

Foto Link Ballet 1-2

Foto Link Jazz & Streetdance

Foto Link Modern Foto Link Yoga

+ Hoe werkt de indeling volgens niveau & leeftijd?..+ ARE THE LESSONS ACCORDING TO LEVELS & AGE?

....

Er is een indeling in leeftijdscategorieën: Kleuters (4 en 5 jaar), Kids (lagere school), Jeugd (middelbaar) en Volwassenen. Binnen deze leeftijdscategorieën worden de dansers ingedeeld volgens niveau.

Nieuwe dansers volgen best een proefles om het juiste niveau te bepalen.

..

Dancers are divided into different age categories: Toddlers (4 and 5 years) , Kids (elementary school), Youth (secondary) and Adults. The dancers are then further grouped according to the appropriate level of technique and experience.

New dancers should follow a trial lesson to determine the appropriate level.

....

+ Hoe kom je in de compagnie groepen?..+ HOW ARE DANCERS SELECTED FOR THE COMPAGNIE TEAMS?

....

Deze dansers worden geselecteerd uit de wekelijkse lessen omwille van hun inzet, fysieke capaciteiten en potentieel om bij te leren. Het karakter van de danser (focus, discipline, inleving, omgaan met kritiek, toepassen van correcties) is het belangrijkst.

De Compagnie danser is ook verplicht om Klassiek Ballet te volgen, aangevuld met andere dansstijlen.

..

These dancers are selected from the weekly lessons because of their dedication, physical abilities and potential to learn . The character of the dancer (focus , discipline, empathy , coping with criticism , applying corrections as examples) is equally important, if not more so.

The Company dancer is also obliged to follow a minimum of 4 dance class per week including 2 lessons of Classical Ballet, complemented by other dance styles.

....

+ Wat is het huis reglement?..+ WHAT ARE THE HOUSE RULES?

....

 • Cursisten dragen de geschikte kledij en schoenen tijdens de lessen en respecteren het schooluniform. ..
 • Dansstudio Indigo is niet verantwoordelijk voor diefstaf of schade aan persoonlijke goederen.
 • Cursisten komen op tijd naar de les. Opwarming is van cruciaal belang.
 • Dansstudio Indigo heeft het recht om lessen en activiteiten te vervangen of te annuleren.
 • Bij het stopzetten van deelname aan de lessen wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald. Enkel wanneer het lid een medisch attest kan voorleggen, kan men de lessen recupereren onder de vorm van een Kortingscode, ter waarde van de overgebleven lessen en met aftrek van 10 euro administratiekost. Deze regeling gaat pas van kracht van het melden van de afwezigheid. De kortingscode is op naam van de cursist en kan enkel gebruikt worden voor lessen en kampen. Deze kortingscode is 1 jaar geldig.
 • Dansstudio Indigo is niet verantwoordelijk voor de cursisten voor en na de lessen. Gelieve niet onnodig in de dansschool te blijven voor en na de lessen. Gelieve de kinderen tijdig op te halen.
 • Omkleden kan enkel in de kleedkamers.
 • De cursisten respecteren de docenten en medewerkers van Dansstudio Indigo en volgen hun richtlijnen op.
 • Indien u niet wenst dat uw foto's/video's gebruikt worden voor de website of ander promotie materiaal, gelieve dit dan op voorhand te laten weten via uw account op www.ledenbeheer.be.
 • Tijdens de proeflessen is de dansschool niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen. Alleen betaalde leden zijn verzekerd.

  Indien deze voorwaarden niet nageleefd worden, heeft Dansstudio Indigo het recht om de toegang tot de lessen en het gebouw te ontzeggen.

..

 • Students wear appropriate clothing and shoes during classes and respect the school uniform.
 • Dancestudio Indigo and its staff will not accept responsibility for theft or damage to personal property.
 • Students should arrive on time in class. Warming-up is highly recommended.
 • Dancestudio Indigo reserves the right to cancel and change classes and activities.
 • Upon discontinuation of classes fees are not refundable. Only if the member is injured, can he/she submit a medical certificate and recover costs in the form of a ’discount-code’, limited only to the value of the remaining classes. There will be administration costs of 10 euros charged. This will only take effect from the time the student reports and submits their medical certificate. The 'discount-code' is only intended for the affected member and not transferable to another person. It will only be applicable for classes or camps. This 'discount-code' is valid for one year.
 • Dancestudio Indigo accepts no responsibility for students before and after the scheduled classes. Dancers are encouraged not to ‘hang around’ unnecessarily in the dance school before and after classes. Please pick up your children kids on time.
 • Changing of clothing is only allowed in the dressing rooms.
 • The students shall respect the teachers and staff of Dancestudio Indigo and follow their guidelines and directions.
 • If you do not want your photos / videos to be used for the website or other promotional material, please let it be known in advance.
 • The danceschool is not responsible for accidents or injuries during the trial lessons. Only students who have paid and registered for classes are insured.

  If these conditions are not complied with, Dancestudio Indigo holds the right to deny access to the lessons and the premises.

....

+Wat is de PRIVACY verklaring van Dansstudio Indigo?

Dansstudio Indigo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dansstudio Indigo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Uw persoonsgegevens worden door Dansstudio Indigo verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Dansstudio Indigo.
 • Het versturen van emails en uitnodigingen.
 • Het verzekeren van de leden bij Danspunt.
 • Het uitschrijven van fiscale fiches bij danskampen.

Doeleinden

 • We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 • Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 • Dansstudio Indigo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Dansstudio Indigo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, dit kan via ons contactformulier.

CONTACT FORMULIER..CONTACT FORM

Name *
Name
 

ADRES: STOKERIJSTRAAT 56, 8800 ROESELARE        

EMAIL: INFO@INDIGODANS.BE

GSM: +32-(0)474 99 68 98

REKENING NR: BE54 0015 7703 5797  

 

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA..FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

 

                          

 

Partners van Dansstudio Indigo