....Het beste geschenk voor een danser | Een intensieve Technische Dansstage | Dansstudio Indigo .. The best gift for a dancer | An Intensive Dance Technique Week | Dansstudio Indigo....

 

....

Wat een intensieve dansweek hebben we gehad 😮 ! We trainden net geen 30 uren, van ma tot vrij! De dansers werden ondergedompeld in een technisch bad van Ballet, Hedendaags, Modern en Yoga. Dag na dag zagen wij, als docenten, de dansers beter en beter worden, het leek wel magisch! Wat kan je nog meer wensen?


Dag 1: In het begin moesten alle oefeningen aangeleerd worden met de nodige uitleg en natuurlijk, geduld. Voor de dansers was dag 1 gevuld met info, info en nog eens info. Het lichaam moest wennen aan nieuwe bewegingen, met als gevolg ook wat gegiechel, vooral bij de Yoga les.

Dag 2: Het lichaam in shock. Het brein doet zijn best om alle danspassen te herinneren. Na een tijdje komt alles terug, zelfs iets beter dan de eerste dag. Zucht ... er is hoop ;)
Tijdens de Yoga les vragen we ons af waarom jonge mensen geen Yoga krijgen op school. Het is echt zo goed voor hen, en de uitdagende asana's (houdingen) zijn geliefd bij onze dansers.

Dag 3: Een pijnlijk en vermoeid lichaam! Alle fysieke en mentale inspanningen eisen hun tol. Nu is het tijd om te improviseren om lichaam en geest op iets anders te focussen. De dansers ontdekken (voorspelbare) patronen in hun bewegingen. Hoog tijd om deze overboord te gooien en nieuwe patronen te ontdekken. In de Yoga les is er meer info over de efficiëntie van stretchen. De meeste dansers raken in een lichte trance tijdens de relaxatie😉

Dag 4: Het lichaam wordt sterker. Er is meer focus. Doorheen de vermoeidheid slagen de dansers erin om hun energie te sturen tijdens de nieuwe opdrachten. Nieuwe dansfrasen worden aangeleerd om het toonmoment op vrijdag voor te bereiden. We sluiten af met heerlijke massage om de spieren te relaxen. De dansers krijgen er niet genoeg van ...

Dag 5: Tijd om alle nieuwe informatie samen te brengen! Het lichaam is meer in balans en de dansers presenteren een nieuwe, verbeterde versie van zichzelf. Elke aangeleerde beweging wordt met meer gemak uitgevoerd en alle stukjes vallen op hun plaats! Wat een mijlpaal! Het toonmoment was wondermooi. De dansers showden hun vooruitgang. Ze springen hoger, draaien betere pirouettes, en ook de minder ervaren dansers verrassen ons met hun prestaties. Wat een kado voor de docenten! Het afsluitend moment in de Yoga les was heel rustig en met voldoening, veel diepe ademhalingen in de eindpose.

Bravo dansers om deze week door te komen! Jullie hebben het overleefd 💪 . Dank je wel om deze ervaring kado te doen aan jezelf. Neem deze info met je mee en wordt telkens sterker en beter. Tot volgend jaar.

..

What an intensive week of dance we've had 😮 ! With just under 30 hours of non-stop training under the belt from mon-fri the dancers were immersed in Ballet, Contemporary, Modern and Yoga classes. Day by day, we the teachers, witnessed the dancers improving right before our eyes. It was almost magical. What more could we ask have for?

 Day 1: started off by learning the exercises. A lot of patience and explanation went into just learning these excersises. From the dancers perspective it was info, info and yet more info. This aside physically trying to execute the steps. Lots of giggles in the yoga lesson. 

Day 2: The body is in shock. The mind is struggling to remember the sequencing of steps. Little by little as the classes progressed it starts to come back. It even looks a little bit better than the day before. 'Sigh'... There is hope 😉 In the yoga class I (Justin) am always wondering why more young people don't get Yoga in school. They really need it and the dancers just love the challenge of the asanas.  

Day 3: The body is sore and tired. All those physical and mental repetitions take its toll. Ok time to improvise and get the mind and body focussed onto something else. The dancers discover patterns in their movements. Time to smash through them and establish new movement patterns! New info on how to stretch and make the body more efficient to as to get more flexible is taught in the Yoga class. Most dancers went into a coma during the relaxation 😀. 

Day 4: The body is becoming stronger. The mind is more focussed. Through the tiredness and mental bombardment the dancer is better able to channel the energies and focus at the task at hand. New phrases are taught so that we could prepare for the showing on the last day! Time to do some partner massage to relax those muscles... The dancers couldn't get enough of it. 

Day 5: Time to assimilate all the new information. The body is getting tuned and you see a new dancer emerging. Every move that was taught and rehearsed is executed with much more ease and finally its is coming together! What a milestone. The showing was wonderful. All dancers show a marked improvement in their abilities. They jump higher, turn better pirouettes and unexpected surprises from even the dancers with lesser experience is just a treat for us teachers. Last hour in the yoga class was super calm as if the everyone was preparing for the end of the week. Everyone super focussed and breathing deep during the last relaxation pose. 

Bravo dancers for surviving the week 💪 and thanks for giving yourself this wonderful gift to yourselves. Take this info and become a better and stronger dancer.  We hope to see you again next year. 

....

 

....Het belang van Klassieke Ballet Training..The Importance of Classical Ballet Training....

 

....

Onze focus lag altijd al op het promoten van uitvoerende danskunst in Roeselare en omstreken. Als dansdocenten gebruiken we de klassieke methode van het doorgeven van kennis van leraar naar student.

In deze tijden van internet & social media, zijn er heel veel keuzes ontstaan. Het is de tijd van directe bevrediging van de behoeften (instant self-gratification). Maar wat gebeurt er als we tegen een muur botsen, als de resultaten slechts heel tijdelijk zijn en als de verandering wegebt? Dan is het tijd om terug te gaan naar het begin, om opnieuw te starten.

Alle fantastische creaties in deze wereld zijn ontstaan door grote toewijding, focus en geduld om te doorgronden. Het is zeker niet altijd fun en plezier om degelijk resultaat te zien. Maar als we zouden kunnen houden van het proces van leren en onze nieuwsgierigheid voeden, dan zouden de resultaten voor zich spreken.

Het leuke is dat alle uitdagingen in elk werkveld min of meer gelijkaardig zijn. Het zij een hobby of een beroep. We zien dit terug in alle stijlen die voorkomen in ons curriculum. Het maakt niet uit hoe 'cool', 'fun' of 'dope' een dansstijl is, het groeiproces is altijd uitdagend. Dit geldt niet enkel voor Ballet, maar ook voor andere stijlen zoals Streetdance. Het groeien zorgt ervoor dat je je constant moet aanpassen. En daar ontstaat het 'houden van', de groei is enkel een kwestie van tijd.

De Ballet training in ons curriculum is niet alleen een training voor het lichaam, maar ook voor de geest. Sinds we onze Balletmeester Lorenzo Léon bij ons hebben, zagen we een fantastische groei! Niet alleen bij zijn leerlingen, maar het had ook een effect op de andere dansers.

Deze beelden zijn gemaakt tijdens de balletstage, met een fantastische choreografie als resultaat. De vele positieve reacties en feedback van onze klanten hebben bevestigd dat we op de goede weg zijn. Zoals ze zeggen:  'Alle antwoorden kan je terugvinden binnen in jezelf. '

Hartelijk bedankt aan Lorenzo voor zijn eindeloze input. Geniet van deze korte film. We kijken uit naar jullie reacties hieronder.

Choreografie: Lorenzo Léon
Film & bewerking: Justin Yep

Music: 
Brandenburg_Concerto_No4_1_BWV1049_Classical_Whimsical

Dansers: Marthe Degrave, Marthe Denys, Michelle Van Loot, Eline Van Wachtendonck, Josephine Stragier, Michelle Gouwy, Ynske De Neve, Chloe Meeuws, Emma Raveschot, Emma Van D'huynslagher, Luna Dejonckheere, Anna Platteeuw, Aurélie Houthoofd, Sarah Petralia, Julia Gheyssens, Ella Tyvaert, Johanna Pincket, Noor Sinnaeve

..

Our focus has always been to promote the performing arts to our community in Roeselare. As dance educators we promote the old fashioned method of passing knowledge from teacher to student. 

In this day and age of the internet & social media, gone is the time when our choices were limited. It is the time of instant self-gratification. But what happens when we constantly hit a wall, where the results are temporary and change is fleeting. Then it's time to go back to the drawing board.

All great things created in this world required the dedication, focus and patience to see things through. Certainly it would not always be fun and laughter rewarded with instantaneous results. But if we somehow could fall in love with the process of learning and nurturing our innate curiosity, we believe the results would only speak for itself. 

The funny thing is that the challenges faced in any field we believe are the same or at least similar. This be a hobby of profession. We see this in all the styles offered in our curriculum. No matter how 'cool', 'fun' or 'dope' the dance style is, the process of growth is always challenging. It is valid not only for Ballet but even for Streetdance. It forces you to adapt and to change one's thought processes. And it is here when we fall in love with confronting challenge that one's growth is only a matter of time. 

By having Classical Ballet in our curriculum we present a training not only for the body but also the mind. Since the last two years that we had our Balletmaster Lorenzo Léon teaching with us we've seen amazing growth not only in his students but it has had a trickle down effect on the other students as well. 

This video was made during a ballet stage which also resulted in a fantastic choreography for our latest production On The Way in CC De Spil. The many positive reviews and reactions from out clients has only confirmed our belief that we are on the right path. As they say the answers lie within and not outside of ourselves. 

A big thanks to Lorenzo for his tireless efforts. Enjoy this short film. We would love to hear your reactions in the comments below. 

Choreography: Lorenzo Léon

Filmed & Edited Justin Yep

Music: 
Brandenburg_Concerto_No4_1_BWV1049_Classical_Whimsical

Dancers: Marthe Degrave, Marthe Denys, Michelle Van Loot, Eline Van Wachtendonck, Josephine Stragier, Michelle Gouwy, Ynske De Neve, Chloe Meeuws, Emma Raveschot, Emma Van D'huynslagher, Luna Dejonckheere, Anna Platteuw, Aurélie Houthoofd, Sarah Petralia, Julia Gheyssens, Ella Tyvaert, Johanna Pincket, Noor Sinnaeve

....